Executori
Judecatoresti

abilitati sa puna in aplicare mandate
de executare silitia pe tot teritoriul
Regatului Unit al Marii Britanii

SERVICII OFERITE

COUNTY COURT JUDGEMENTS

JUDECĂTORII

În cazul în care aveți de recuperat datorii sau sunteți datornici, ori aveți amenzi neplătite, Judecătoriile locale competente dispun mandate de executare silită eliberate conform Codului de Procedură Civilă al Angliei, Tării Galilor, Irlandei de Nord.

MAGISTRATES COURT WRITS

ORDONANȚE ALE CURȚII MAGISTRAȚILOR

În cadrul Curții, se emit ordonanțe de executare silită în cazul contravențiilor neplătite și încadrate în Codul Penal.

HIGH COURT WRITS

ORDONANȚE EMISE DE CURTEA SUPREMĂ

Curtea Supremă poate emite diverse tipuri de executare silită. Din punct de vedere ierarhic, aceste mandate, în special Writ of Control (sechestru), sunt considerate superioare celorlalte instanțe.

MANDAT EUROPEAN DE EXECUTARE SILITA

TITLUL EXECUTORIU EUROPEAN

Când un creditor obține o hotărâre judecătorească favorabilă într-un stat membru al Uniunii Europene și necesită să fie pus în aplicare în alt stat membru, cea mai eficientă și recomandată metodă este cea a obținerii unui Mandat European de Executare Silită.

EMPLOYMENT TRIBUNAL (APPEAL) JUDGMENT

TRIBUNALUL MUNCII

Puteți face o plângere adresata Tribunalul Muncii in cazul in care considerați ca ați fost tratat incorect si ilegal de către angajator, un potențial angajator sau un sindicat de munca.

EVICTION OF TRESPASSERS AND SQUATTERS

EVACUĂRI SILITE

Proprietarii, în caz de ocupare nelegală a proprietății, pot face plângere la instanță, sub aspectul tulburării de posesie.

*Conținutul descrierilor comenzilor individuale are doar scop informativ.

putin...
DESPRE NOI

Suntem o echipă de executori judecătorești și consultanți în materia executărilor silite, acreditați în a pune în aplicare mandate de executare silită pe tot teritoriul Marii Britanii.

Ne place să cooperăm îndeaproape cu clienții noștri, să le înțelegem nevoile și problemele cu care se confruntă, astfel încât să le putem rezolva situațiile cât mai rapid și eficient.

Unele situații necesită cunoștințe și abilități în afara ariei noastre profesionale, însă, colaboratorii noștri interni și externi ne ajută să oferim asistența necesară în mod eficient, la un standard ridicat, în funcție de domeniul abordat, în special pentru cazurile interstatale, intercomunitare.

Person

Ion Alexandru

Consultant juridic, licentiat in drept, cu peste 20 ani de experiență în materia Dreptului Civil, Comercial si European.

Sunt membru al Ilustrului Colegiu de Avocați din Madrid din anul 2014. Activitatea de bază se definește prin reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată și, de asemenea, în căutarea de soluții optime pentru aceștia, prin mediere, negociere și conciliere, unde există posibilitatea, pentru a diminua timpul și costurile alocate diferitelor situații. În materia executărilor silite, dețin experiență de peste 3 ani, obținând rezultate favorabile în urma demersurilor făcute în numele clienților mei, la nivel european, atât în faze de negociere, cât și in instanțele de judecată, în strânsă colaborare cu echipa de executori și avocați. Reprezint atât persoane fizice, cât și persoane juridice, iar împreună cu echipa mea am un țel comun: să vă recuperăm datoriile!


Legal consultant, Bachelor of Laws (LLB) and LLM with over 20 years of experience in Civil, Commercial, European Law.

I have been a member of the Illustrious Madrid College of Lawyers since 2014. The basic activity is defined by representing clients in front of the courts, but also finding optimal solutions for them, through mediation, negotiation and conciliation, where possible, in order to reduce the time and costs allocated to different situations. In the field of enforcement procedures, I have more than 3 years of experience, achieving favourable results on behalf of my clients, at European level, both in the negotiation stages and in courts, in close collaboration with the team of executors and lawyers. I represent both individuals and legal entities, and together with my team I have a common goal: to recover your debts!